ZA POŚREDNICTWEM SYMBOLI

Bajka o jednym takim, co wyruszył w świat, żeby strach poznać braci Jakuba i Wilhelma Grimm jest pełna surowego okrucieństwa i prze­mocy. Za pośrednictwem symbolicznych obrazów i scen przybliża ona dziecku ten rodzaj przeżyć, który pozostaje w ścisłym związku ze stadium jego rozwoju. Dziecko interesuje się losami bohatera baśni i w czasie lektury czy słuchania opowiadania utożsamia się z nim. Przeżywa też wspólnie z bohaterem wszelkie trudności, które go spotykają. Ten zaś z największą prostotą i wewnętrznym spokojem doświadcza różnych, budzących przerażenie zdarzeń i uczestniczy w najbardziej niebezpiecznych przygodach. Odważnie i pewnie stawia czoła wszystkim wyzwaniom, a wraz z nim czyni to dziecko, które czyta bądź słucha o jego losach.Przeżywa ono za pośrednictwem symboli wszystkie te kryzysy dojrzewania, które go czekają. Dowiaduje się, że każdy chłopiec musi opuścić dom rodzicielski i utracić poczucie bezpieczeństwa, które dotąd zapewniali mu matka i ojciec [280, s. 220]. Musi znaleźć drogę do świata mężczyzn i zostać przyjęty przez męską wspólnotę. Musi pożegnać się z dzieciństwem, rozstać z ojcem i zbudować nową więź z nim, odpowiadającą wiekowi, w który teraz wkracza jako jego syn. W bajce tej mowa jest o wszystkich tych problemach, które dotyczą stawania się i bycia mężczyzną. W celu przedstawienia kolejnych faz dojrzewania posługuje się ona symbolami w rozumieniu C. G. Junga.