Z POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Boss gangsterów staje się tu przestępcą „z poczucia odpowiedzial­ności”, a zorganizowana przestępczość — „wspólnotą w potrzebie”, przedsięwzięciem ekonomicznym mającym na celu wzajemną pomoc i wspieranie tych, którym nie powiodło się w życiu. Szef mafii może ignorować prawo, bo odznacza się wyjątkowym charakterem i ma własny kodeks moralny stojący ponad regułami społecznymi. Nie mówi się tu nic o milionowych stratach, które powoduje z roku na rok zorganizowana przestępczość, a więc nielegalny hazard, lichwa, handel narkotykami, zorganizowana prostytucja, przemyt alkoholu, kradzież papierów wartościowych i obrót nimi, kradzieże przedmiotów warto­ściowych — drogich samochodów, biżuterii, futer.Chodzi tu nie tylko o uszczerbek materialny, ale także o fizyczne, psychiczne i społeczne szkody, jakie zorganizowana przestępczość wyrządza milionom ludzi. W wypadku handlu narkotykami owe szkody są łatwo widoczne nawet dla laika. Dlatego Don Corleone musiał sprzeciwić się udziałowi w handlu narkotykami i ryzykować własne życie. Odrażające typy, jak Yirgil Sollozzo, który zresztą traci życie, odróżniają się niekorzystnie od gotowego w końcu ustąpić Dona.